Cải canh

30.000₫

Bắp cải

35.000₫

Rau cải chíp

35.000₫

Xà lách giòn

65.000₫

Cải ngồng

30.000₫

Rau mồng tơi

35.000₫

Rau muống

16.000₫

024 7302 5060