Chanh

30.000₫

Đỗ (đậu)

35.000₫

Bí nếp cô tiên

30.000₫

Khoai tây

35.000₫

Ngô ngọt

20.000₫

Cà chua

36.000₫

Su su

30.000₫

Bí xanh

35.000₫

Cà rốt

36.000₫

Bầu

35.000₫

Dưa chuột

35.000₫

Súp lơ xanh

80.000₫

Su hào

40.000₫

024 7302 5060