Bếp Bụng Bự Trung Yên

Địa chỉ: Số 5, Lô 1C, Trung Yên 11C, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

024 7302 5060