Nước tương Bell 200ml

68.000₫

Sốt Teriyaki

68.000₫

Sốt salad mè Bell Good

68.000₫

024 7302 5060