Vịt cổ xanh Mộc Châu

250.000₫

Gà đen Mộc Châu

270.000₫

024 7302 5060