Cá bò Vân Đồn 500g

180.000₫

Cua thịt Cà Mau size 4 con/kg

420.000₫

Cua gạch Cà Mau

690.000₫

Cá Tầm Sapa

320.000₫

024 7302 5060