Bò khô miếng Đà Nẵng

Trạng thái: Còn hàng
157.000₫

Đơn vị tính: Hộp 125g

- +


BÒ KHÔ MIẾNG ĐÀ NẴNG CHUẨN VỊ VẠN NGƯỜI MÊ 🥩
C𝑨𝑴 𝑲𝑬̂́𝑻 
- 100% 𝙩𝒖̛̣ 𝙣𝙝𝙞𝒆̂𝙣, 𝙠𝙤 𝙘𝙝𝒂̂́𝙩 𝙗𝒂̉𝙤 𝙦𝙪𝒂̉𝙣
- 𝙆𝙤 𝙥𝙝𝒖̣ 𝙜𝙞𝙖 𝙩𝒂̣𝙤 𝙢𝒂̀𝙪
- 𝙑𝒆̣̂ 𝙨𝙞𝙣𝙝 𝙖𝙣 𝙩𝙤𝒂̀𝙣 𝙩𝙝𝒖̛̣𝙘 𝙥𝙝𝒂̂̉m
- 𝙑𝒊̣ đ𝒂̣̂𝙢 đ𝒂̀, 𝙘𝙖𝙮 𝙘𝙖𝙮


024 7302 5060