Lẩu gà ri set 4 người

399.000₫

Lẩu gà ri set 2 người

280.000₫

024 7302 5060