Combo gia đình: Lẩu cá tầm + bánh tráng ba chỉ quay
- 6%

024 7302 5060